hazirend1

HÁZIREND

Látogatási szabályok


• A Flippermúzeum épülete minden szerdától péntekig 16:00 – 24:00 óra, szombatokon 14:00-24:00, vasárnapokon 10:00-22:00 közt tart nyitva. Hétfőn és kedden a múzeum zárva tart. Ettől eltérő rendkívüli nyitva tartásunkról a www.flippermuzeum.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást.

• A muzeális kiállítóhely gyűjteményét érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek a zártkörű rendezvények, versenyek.

• A 14 éves kor alatti gyerekek csak szülői felügyelettel tölthetik a galériában szabadidejüket. Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a múzeumot nem látogathatja – érvényes belépőjeggyel sem.

• Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

• A gyűjteményt, illetőleg a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

• A díjtalan ruhatár használata ajánlott. Amennyiben olyan értékes csomaggal érkezik a vendég, amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor ezt magával viheti a kiállítótérbe, amennyiben annak mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezését.

• A muzeális intézményben fényképek készítése engedélyezett. A Flippermúzeum egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a társasággal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel (illetve annak jogos felhasználójával) szemben.

• Állatot (vakvezető kutya kivételével), fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, anyagot tilos behozni a galéria területére. Közlekedési eszközt (pl.: kerékpárt, rollert, kismotort, görkorcsolyát, gördeszkát stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható.

• Tilos bevinni a kiállítótermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken játszókat, vagy elzárja a menekülési útvonalat.

• A Flippermúzeum egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt helyeken lehet.

• A látogató köteles a Flippermúzeum helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. Kérjük, ne feledje senki, ezeknek a masináknak lelkük van, igénylik az odaadó törődést; az ütlegelést, rugdosást, avagy élelem, ital rájuk helyezését különösen nem szeretik.

• A flipperes etikett és a békés egymás mellett élés jegyében mindenkit arra kérünk, biztosítsa, hogy egy játék után más látogató is érvényesülhessen az adott gépen.

• Az emberek egy nagyon kis része epilepsziás tüneteket produkálhat, ha bizonyos villogó fényeket, mintázatokat lát, tehát bárki, aki epilepsziás, arra kérjük, hogy kerülje a villódzó gépeket. Epilepsziások, szívbetegek saját felelősségükre próbálhatják ki a masinákat.

• Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a társaság dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

• A Flippermúzeum területén elhagyott értéktárgyakért a társaság nem vállal felelősséget.

• A galéria dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

• Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a társaság és mások vagyonának, illetve a galéria épületének, berendezéseinek s eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

• A kiállítótermeket a múzeum épületének zárása előtt 10 perccel kérjük elhagyni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett értékek átvételére.

Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. Vendégeink együttműködését előre is köszönjük, egyben örömmel várunk bárkit a gyűjtemény megtekintésére, kipróbálására, illetve rendezvényeinkre!